BİZİ SOSYAL MEDYA'DA TAKİP EDİN
BİZE ULAŞIN 05306672419

YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ

 1. Belirtilen ücretler; içinde bulunulan eğitim-öğretim döneminde Uludağ Üniversite Akademik Takvim  süresini kapsayan zaman diliminde verilecek hizmet bedelinin karşılığıdır.
 2. Yurt; belirtilen dönemde, MEB Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'ne ve ÇEKYÖKÖY  İç Yönetmeliği'ne uygun olarak  öğrenciye hizmet verir. 
 3. Yurda giriş takvim başlangıcından 2 gün öncedir.
 4. Yurttan çıkış bahar dönemi son final sınavı tarihi günüdür.
 5. Ara tatil- sömestr döneminde son bütünleme sınavı sonrasında kalan tatil döneminde yurt hizmeti verilmez.
 6. Kişilerin tercihleri doğrultusunda seçmiş oldukları konaklama tercihlerinin bedeli üzerinden Ödeme Planı(KYT/FORM-3) düzenlenir. Dönem ücreti en fazla 10 eşit taksite bölünebilir.
 7. Kayıt sırasında toplam yurt ücretinin 10/1'ne karşılık gelen kısım ayrıca  depozito bedeli olarak peşin alınır.
 8. Şehir dışından yapılan kayıt başvuruları Uzaktan Kayıt olarak değerlendirilecek; web sitesinde bulunan Öğrenci Bilgi Formu eksiksiz doldurulduktan ve kapora    bedeli belirtilen kurum hesabına yatırıldıktan sonra ön kayıt gerçekleşmiş sayılacaktır. Öğrencinin eğitim dönemi yurda yerleşmesi ve kayıt belgelerini tam olarak teslim edip dosyasını tamamlaması ile ödemiş bulunduğu kapora ( -madde -7- de ifade edilen depozito bedeline tamamlanarak)   depozito bedeli olarak dönüştürülecektir.
  1. Öğrenci ve/veya Veli ile yapılan sözleşme sonucunda yapılan kayıtlar  sadece aşağıda belirtilen durumlar sonucunda durumun resmi belgelerle ispatı durumunda  fesh edilebilir ve sözleşme iptali senet iadesi yapılabilir.
   1. Öğrencinin; okumuş olduğu okulundan kaydını alması ilişiğini kesmesi ve/veya dondurması  okuldan alınacak belge ile ispatlanması.
   2. Öğrencinin; yurt vb. toplu yaşam ortamlarında yaşamasına engel bir sağlık sorunu oluşması ve bunu resmi heyet raporuyla belgelemesi.
   3. Öğrencinin; birinci dereceden ailesinin (anne-baba-kardeş)  Bursa iline taşınması ve durumu resmi olarak belgelemesi.
   4. Öğrencinin; kendi yerine yurt yönetiminin onaylayacağı bir öğrenci kaydı getirmesi.
  2. Online Kayıt  şeklinde  kayıt yaptırıp daha sonra kaydını iptal etmek isteyen kişilere  ödemiş oldukları  kapora bedelleri geri ödenmez.
  3. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
  4. Yurt ücreti; öğrenci ve/veya velisi-vasisi tarafından Çağdaş Eğitim Kooperatifi adına açılan ve Valiliğe bildirimi yapılmış olan banka hesap numarasına yatırılır ve bu suretle kurum tarafından tahsil edilir.
  5. Yapılan tahsilatlar konusunda anlaşmazlığa düşüldüğü durumda, her iki taraf belge ibraz etmek durumundadır.
  6. Öğrencinin yurda devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrenciler mazeretlerini yurt idaresine  bildirir.
  7.  Öğrenci;  yurt idaresinin kendisiyle doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından, sözleşme (ONLİNE KAYIT FORMUNDA)'de belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan eder  ve   herhangi bir değişiklik olması durumunda 7 gün içerisinde yazılı olarak yurt idaresini bilgilendirir.
 9. İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş olduğum adresimin yasal ikametgahım olduğunun beyan eder adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak kurumunuza bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların hal mercii Bursa Mahkemeleri ve icra daireleridir.
  1. İş bu sözleşme 17 maddeden oluşmaktadır. Bu, öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum, anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum.

 

PAYLAŞ