BİZİ SOSYAL MEDYA'DA TAKİP EDİN
BİZE ULAŞIN +90 530 667 24 19 +90 530 150 86 27

YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ

 1. Belirtilen ücretler; içinde bulunulan eğitim-öğretim döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi  nce yayınlanan  Akademik Takvim  e göre ders yılının başladığı tarihten, bahar dönemi yarı yıl sonu sınavlarının son gününe kadarlık süreyi kapsayan zaman diliminde verilecek hizmet bedelinin karşılığıdır.
 2. Yurt; belirtilen dönemde, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve ÇEK Yurtları  İç Yönetmeliği'ne uygun olarak  öğrenciye hizmet verir. 
 3. Yurda giriş ders yılı başlangıcından 2 gün öncedir.
 4. Yurttan çıkış bahar dönemi yarıyıl sonu sınavlarının son sınav günüdür.
 5. Ara tatil- sömestr döneminde yurt hizmeti verilmez.
 6. Kişilerin tercihleri doğrultusunda seçmiş oldukları konaklama tercihlerinin bedeli üzerinden Ödeme Planı düzenlenir. Toplam ücret son taksit mayıs ayında ödenecek şekilde eşit  taksitlere bölünebilir.
 7. Kayıt sırasında toplam yurt ücretinin 1/10'ine karşılık gelen kısım ve ayrıca depozito bedeli  peşin olarak alınır.
 8. Depozito iadesi sadece yurttan tamamen ilişik kesilmesi durumunda öğrenci tarafından belirtilen banka hesabına yatırılır.
 9. Geçmiş döneme ait borç bakiyesi bulunan kişilerin Kayıtları alınmaz.
 10. Sözleşme feshi  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. Maddesi 10. Fıkrası ( Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden a) 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen bir aylık barınma hizmeti ücreti, b) 15 Eylül sonrasında kurumdan ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin en fazla %50'si, bu öğrenciler eğer Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarından birine kayıt yaptırdığını belgeliyorsa en fazla %40'ı, c) Kurumdan çıkarma cezası alan öğrencilerden barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin en fazla %60'ı, alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda hizmet sunum taahhütnamesinde öğrenciye özel olarak belirlenen aylık ücret baz alınır.) uyarınca işlem yapılır.
 11. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
 12. Yurt ücreti;  Çağdaş Eğitim Kooperatifi adına açılan ve Valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir.
 13. Yapılan tahsilatlar konusunda anlaşmazlığa düşüldüğü durumda, her iki taraf belge ibraz etmek durumundadır.
 14. Öğrencinin yurda devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrenciler mazeretlerini yurt idaresine  bildirir. Öğrenci tarafından  söz konusu bildirimin yurda yapılmaması halinde,yurt idaresi yurda gelmeyen öğrencinin velisiyle iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veliye bilgi verir.
 15. Öğrenci;  yurt idaresinin kendisiyle doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından, taahhütnamede belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan eder  ve   herhangi bir değişiklik olması durumunda 7 gün içerisinde yazılı olarak yurt idaresini bilgilendirir.
 16. Öğrenci; iş bu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş olduğu adresin yasal ikametgahı olduğunu beyan eder adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak kurumumuza bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların hal mercii Bursa Mahkemeleri ve icra daireleridir.
 17. İş bu taahhütnamenin özel şartları 17 maddeden ibaret olup, öğrenci bu taahhütnamenin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okuduğunu, anladığını ve herhangi bir tereddüdü olmaksızın tamamen hür irade ve arzusuyla kesin olarak kabul ettiğini beyan eder.
PAYLAŞ

Anahtar Kelimeler : görükle öğrenci yurdu , görükle kız öğrenci yurdu , görükle erkek öğrenci yurdu , görükle öğrenci yurtları , bursa görükle yurt , bursa uludağ üniversitesi yurt , görükle yurt , bursa özel yurtlar , bursa yurt fiyatları , bursa öğrenci yurtları , bursa görükle yurtlar , bursada öğrenci yurtları , bursa kız öğrenci yurdu , bursa erkek öğrenci yurdu , bursa kız yurdu , bursa yurtlar , görükle yurt fiyatları , bursa öğrenci yurdu , bursa erkek yurdu , bursa kız yurdu , uludağ üniversitesi erkek yurdu , uludağ üniversitesi kız yurdu , bursa yurt fiyatları , uludağ üniversitesi yurt fiyatları , bursa özel kız yurdu , bursa özel erkek yurdu

Copyright © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.