BİZİ SOSYAL MEDYA'DA TAKİP EDİN
BİZE ULAŞIN +90 530 667 24 19

YURT KAYIT SÖZLEŞMESİ

 1. Belirtilen ücretler; içinde bulunulan eğitim-öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi nce yayınlanan  Akademik Takvim  e göre ders yılının başladığı tarihten, bahar dönemi yarı yıl sonu sınavlarının son gününe kadarlık süreyi kapsayan zaman diliminde verilecek hizmet bedelinin karşılığıdır.
 2. Yurt; belirtilen dönemde, MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve ÇEK Yurtları  İç Yönetmeliği'ne uygun olarak  öğrenciye hizmet verir. 
 3. Yurda giriş ders yılı başlangıcından 2 gün öncedir.
 4. Yurttan çıkış bahar dönemi yarıyıl sonu sınavlarının son sınav günüdür.
 5. Ara tatil- sömestr döneminde yurt hizmeti verilmez.
 6. Kişilerin tercihleri doğrultusunda seçmiş oldukları konaklama tercihlerinin bedeli üzerinden Ödeme Planı düzenlenir. Toplam ücret en fazla 10 eşit taksite bölünebilir.
 7. Kayıt sırasında toplam yurt ücretinin 1/10'ine karşılık gelen kısım ve ayrıca depozito bedeli  peşin olarak alınır.
 8. Depozito iadesi sadece yurttan tamamen ilişik kesilmesi durumunda öğrenci tarafından belirtilen banka hesabına yatırılır.
 9. Geçmiş döneme ait borç bakiyesi bulunan kişilerin Kayıtları alınmaz.
 10. Sözleşme feshi MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği' nin 20. Maddesi 4. Fıkrası (Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin % 10 u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin % 30 u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi fesih edilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.) uyarınca işlem yapılır.
 11. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanır.
 12. Yurt ücreti;  Çağdaş Eğitim Kooperatifi adına açılan ve Valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir.
 13. Yapılan tahsilatlar konusunda anlaşmazlığa düşüldüğü durumda, her iki taraf belge ibraz etmek durumundadır.
 14. Öğrencinin yurda devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrenciler mazeretlerini yurt idaresine  bildirir. Öğrenci tarafından  söz konusu bildirimin yurda yapılmaması halinde,yurt idaresi yurda gelmeyen öğrencinin velisiyle iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veliye bilgi verir.
 15. Öğrenci;  yurt idaresinin kendisiyle doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından, taahhütnamede belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan eder  ve   herhangi bir değişiklik olması durumunda 7 gün içerisinde yazılı olarak yurt idaresini bilgilendirir.
 16. Öğrenci; iş bu taahhütnamede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş olduğu adresin yasal ikametgahı olduğunu beyan eder adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak kurumumuza bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların hal mercii Bursa Mahkemeleri ve icra daireleridir.
 17. İş bu taahhütnamenin özel şartları 17 maddeden ibaret olup, öğrenci bu taahhütnamenin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okuduğunu, anladığını ve herhangi bir tereddüdü olmaksızın tamamen hür irade ve arzusuyla kesin olarak kabul ettiğini beyan eder.
PAYLAŞ